برای ابراهیم

 

دوست ندیده و نشناخته دوران دورم!

خیلی خوشحالم که بالاخره ارشد قبول شدی

امیدوارم دیر نشده باشه 


برچسب ها:
زمان: 2017-12-28 17:15:02